Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Nậm Lúc 2

Thôn Nậm Lúc Hạ - Nậm Lúc - Bắc Hà - Lào Cai
1663823548
thnamluc2@bacha.edu.vn